Philips Heartstart AED

Philips heartstart AED

Philips Heartstart FRx

Philips Heartstart FR3 AED met ECG-weergave

Philips HeartStart HS1 eerste-hulp-defibrillator