Philips Heartstart AED

Philips heartstart AED

Philips / Laerdal Heartstart FRx

Philips Heartstart FR3 AED met ECG-weergave

Philips / Laerdal HeartStart eerste-hulp-defibrillator