Bron: Edestad

Ede gaat na corona op zoek naar dekkend netwerk AED's

De gemeente Ede gaat op zoek naar een dekkend netwerk van automatische externe defibrillators (AED's). Dat gebeurt overigens na de coronacrisis, wanneer partners als de GGD en Ambulancezorg weer voldoende capaciteit hebben. ,,Daarna gaan we er voortvarend mee aan de slag”, zegt wethouder Leon Meijer. De Stichting AED gemeente Ede, die streeft naar 'hartveilige wijken in heel de gemeente' heeft negen openbare AED's beschikbaar voor reanimatie. Verder zijn er nog AED's bij sportverenigingen, scholen, winkelcentra en bedrijfspanden, maar die zijn alleen beschikbaar als daar een activiteit is. In een aantal (buiten)dorpen en wijken ontbreken ze. Het raadslid Nico van der Poel (SGP) vroeg of er wel genoeg AED's zijn en voldoende mensen die ze kunnen bedienen. ,,AED's kunnen levensreddend zijn in geval van een hartstilstand.


Wijkgericht onderzoek Ede

Op veel plaatsen wonen in de gemeente Ede veel senioren en kwetsbare mensen en op veel plekken ontbreekt een AED.” Bij het realiseren van voldoende AED's zijn volgens de wethouder meerdere partijen betrokken: het lokale Rode Kruis, EHBO-verenigingen, stichting AED Lunterse bevolking, stichting AED Ede, HartslagNU en Ambulancezorg. ,,We hebben daarom besloten om ons bij hen aan te sluiten en voort te bouwen op het gedane werk tot nu toe”, aldus de wethouder. De beschikbaarheid van gekwalificeerde burgerhulpverleners wordt door HartslagNU gemeentebreed als 'minimaal voldoende' beoordeeld. Hiervan is sprake indien één procent van de bevolking hiervoor is aangemeld. ,,Het geeft echter geen inzicht in de beschikbaarheid per wijk of woonkern. Hiervoor is nader wijkgericht onderzoek nodig.”

AED wandkast voor buiten

Een noot van BHVsupport:

BHVsupport is al sinds 2008 betrokken bij buurtprojecten in de gemeente Ede en heeft op tal van locaties AED's geplaatst in samenspraak met omwonenden en organisaties zoals kerken en scholen. Voor veel locaties is het zo dat er gekeken is naar de omliggende gebieden en de bewoning aldaar. Ede kent veel woonkernen buiten de plaatsen zelf. Uiteraard is het zo dat er nog lang niet op alle plaatsen voldoende dekking is echter. We willen wederom gaan kijken of we de initiatieven kunnen ondersteunen met onze kennis en kunde. We zijn uiteraard trots dat we al veel hebben kunnen realiseren en Ede.

Voor meer informatie kun u bellen met telefoonnummer 0318-643203