Lancering landelijk meldpunt-aed en burgerhulpverlening

HENGELO, 20160321 -- Stichting Twente Hart Safe lanceert op maandag 21 maart een landelijk MELDPUNT-AED en burgerhulpverlening. Het betreft hier een meldpunt waar iedereen, zoals AED eigenaren, omwonenden van een AED, burgerhulpverleners e.d. hun ervaringen kunnen delen zodat allen samenwerken aan een hartveilige omgeving. De ervaringen liggen letterlijk op straat voor het grijpen maar zijn niet overzichtelijk in kaart gebracht. Een meldpunt klinkt negatief maar dat is het in dit geval zeker niet. De mensen worden gevraagd de door hen geconstateerde situaties te melden zodat er overzicht komt welke problemen men heeft ervaren en of hier oplossingen voor zijn bedacht die wellicht elders als leidraad kunnen dienen om tot verbeteringen te komen. "Dus ja zeker, je kunt van elkaar leren toch?!!", zegt woordvoerder Henk Poort. "Heb je het in de eigen woon- en leefomgeving goed voor elkaar, laat het weten! Loop je tegen problemen op? We lezen het graag." Bij een hartstilstand zijn het vaak de mensen in de directe omgeving of de gealarmeerde burghulpverleners die als eersten ter plaatse zijn om het slachtoffer te reanimeren. Hierbij kan het gebruik van een AED de kans op overleven vergroten. Helaas laat de staat van onderhoud van een AED en AED behuizingen in bepaade gevallen veel te wensen over zo blijkt uit de diverse berichten die in de landelijke en regionale media gepubliceerd zijn. Het is zeer frustrerend als je hulp wilt bieden en de omstandigheden beletten je om vlot de AED te vinden, de behuizing niet snel te openen is of dat uiteindelijk de AED ten behoeve van deze patiënt niet inzetbaar is door achterstallig periodiek onderhoud of het niet op correcte wijze in conditie houden van deze levensreddende apparatuur. "Deze situaties zag Stichting Twente Hart Safe ook in de regio Twente maar dit blijkt dus ook op landelijk niveau plaats te vinden, helaas," aldus woordvoerder Henk Poort van de stichting. "Er zijn verschillende redenen aan te voeren zoals onwetendheid bij de eigenaar dat regulier onderhoud een vereiste is, wij zien hierin een rol weggelegd voor de leveranciers om hen bij de aanschaf (beter) en eerlijker te informeren en te begeleiden. Het kan echter ook zijn dat men onderhoud uitstelt om financiële redenen, simpelweg het niet meer kunnen bekostigen." Volgens opgave van Hartslagnu, de grootste alarmcentrale voor burgerhulpverleners zijn er circa 93.000 geregistreerde burgerhulpverleners en kent het bestand circa 8.300 aangemelde AED’s. "Alleen al vanuit deze groep van mensen zullen er toch wel ervaringen en meningen te verzamelen zijn zodat we uiteindelijk gezamenlijk de reanimatiehulpverlening kunnen verbeteren?", aldus Henk Poort. Minister van VWS, Edith Schippers heeft nu eindelijk aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat zij de leveranciers en belanghebbende partijen zal uitnodigen om tot overleg te komen omtrent de inventarisatie van de kwaliteit en de praktische invulling van het onderhoud van de automatische externe defibrillator (AED) en de AED behuizingen binnen Nederland. Tijdens het recente zorgdebat heeft zij kenbaar gemaakt dat zij voor de komende zomerperiode deze update zal verzorgen. Het meldpunt is te bereiken via https://www.meldpunt-aed.nl/.