Brandblussers

Niet elk blusmiddel is geschikt voor elk type brand. Er zijn verschillende brandstoffen welke branden. Per brandstof wordt bepaald welke brandklasse men aantreft. De aard van de brand wordt ingedeeld in zogenaamde brandklassen. De brandstof bepaald deze klasse. Hieronder ziet u de indeling van brandklassen en hun branden.
Klasse
Geschikt voor brandtype:
A
Vaste stoffen, zoals hout, papier en textiel.
B
Vloeibare stoffen (olie, benzine etc.), en stoffen die vloeibaar worden bij branden (vet, was etc.).
C
Gassen (butaan, propaan, aardgas etc.).
D
Brandbare metalen (magnesium, aluminium etc.).
F
Zeer hete olieën en vetten, in een hoeveelheid van meer dan vijf liter (frituur-ovens etc.).
Met name brandblussers welke poeder bevatten kunnen veel nevenschade veroorzaken. De blussers zijn wel zeer geschikt daar zij ook bij vorst bruikbaar zijn. tegenwoordig zijn er echter ook vorstbestendige schuimblussers leverbaar. Mail ons voor meer mogelijkheden.

Bezig met zoeken...

Bezig met zoeken naar

Prymos Spraybrandblusser universeel

Brandblusser geschikt voor huis - kantoor - werkplaats - kantine