Waarom Gehoorbescherming

 
Waarom gehoorbescherming?
Lawaaidoofheid is niet te genezen. Alleen voorkomen helpt en is echt 100% afdoende! Gehoorbeschermingsmiddelen zijn er in vele verschillende uitvoeringen:
  • Otoplastieken (individueel aangemeten)
  • Oorkappen
  • Oorpropjes
  • Gehoorbeugels

Dempingwaarden
Dempende eigenschappen van een gehoorbeschermer kunnen geconcentreerd zijn op de hogere (H), de middelhoge (M) of de lage (L) frequenties. Deze H-, M- en L-waarden geven inzicht in de mate van demping die in de betreffende gebieden verwacht mag worden.

Hoelang mag u onbeschermd in lawaai werken!

80 dB(A) = 8 uur
98   dB(A) = 7½ min
83 dB(A) = 4 uur
101 dB(A) = 4 min
86 dB(A) = 2 uur
104 dB(A) = 2 min
89 dB(A) = 1 uur
107 dB(A) = 1 min
92 dB(A) = ½ uur
110 dB(A) = ½ min
95 dB(A) = 15 min
120 dB(A) = Wegwezen!!!

Verplichting
Boven 80 dB(A) is een werkgever verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. De werknemer is verplicht bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

Blootstelling aan lawaai is niet alleen hinderlijk, het kan zelfs leiden tot blijvend gehoorverlies. Aangezien gehoorverlies niet meer hersteld kan worden is de juiste bescherming van uw gehoor dus zeer belangrijk. Wij bieden de juiste oplossing voor elke werksituatie variërend van plug tot gehoorbeschermer.

Wetgeving
Op europees niveau is door middel van de z.g. lawaairichtlijn in 1986 al strenge regelgeving neergelegd met betrekking tot voor de gezondheid acceptabele geluidsniveaus. Europees is vastgelegd dat de werkgever vanaf 80dB(A) aan zijn werknemers gehoorbescherming ter beschikking moet stellen. Bij de overschrijding van een dagelijkse blootstelling van 85dB(A) moet deze gehoorbescherming verplicht door de werknemer gedragen worden. Er mag zelfs op medische gronden gesteld worden dat bij een continue lawaaiblootstelling van 80dB(A) gedurende de werkdag, het risico op schade aan het gehoor reëel is. In enkele Europese landen waaronder Nederland, ligt het niveau, waarop middelen ter beschikking moeten worden gesteld, wettelijk gezien dan ook al op 80dB(A), waarbij de werkgever o.a. ook voorlichting over de schadelijke gevolgen van de blootstelling aan lawaai moet geven.

Decibel
Geluidsoort
Gehoorschade
130 dB(A)
Spacspuiter
Direct
120 dB(A)
Pneumatische hamer
Direct
110 dB(A)
Houseparty, disco, popconcert, mp3
Direct
  98 dB(A)
Grote compressor
Na 15 min
  95 dB(A)
Elektrische drilboor
Na 20 min
  92 dB(A)
Cirkelzaag
Na 30 min
  89 dB(A)
Zware vrachtwagen
Na 1 uur
  86 dB(A)
Voortrazende trein
Na 2 uur
  83 dB(A)
Verkeerslawaai
Na 4 uur
  80 dB(A)
Stadslawaai
Na 8 uur
  77 dB(A)
Luidruchtig gesprek
Geen