Pictogrammen

Bij BHVsupport is een compleet scala van signalisatie en pictogrammen verkrijgbaar. Deze zijn verkrijgbaar als sticker en bordje. Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aanduiden. Met borden of stickers op het gebied van verbodstekens en brandbestrijding kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan.

 

 VEILIGHEIDSKLEUREN. Betekenis, doel en toepassing

     Het voorkomen, tegengaan of onderbreken van schade veroorzakende handelingen of situaties.
 Stop- en verbodstekens, brandbestrijding en brandpreventie.
     Gevaar! Duidt op mogelijkheid of aanwezigheid van mechanisch-, elektrisch-, gif-, explosie-, chemisch- en stralingsgevaar.
 Aandacht vestigen op drempels, lage doorgangen en obstakels.
     Reddingstekens, veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen, EHBO posten en hulpverlening.
     Informatie ter voorkoming van ongevallen (gebodstekens) en functionele informatie.